Dünya ülkelerinin gelir sıralamasında tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ülkelerde bu oran daha fazladır. Çünkü bu ülkeler, modern tarım teknikleriyle ve modern hayvancılık metodlarıyla mevcut imkanlardan azami ölçülerde verim almaktadır.

Başta Afrika olmak üzere yoksul ülkelerde insanların çoğunluğunun geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Ancak modern tarım teknikleri ve modern hayvancılık metodları olmadığından yeterince verim alınamamaktadır. Böyle olunca da yoksulların yaşam standartları istenilen seviyeye çıkmamaktadır. Buna rağmen yoksul ülkelerin en önemli dinamikleri tarım ve hayvancılıktır. Bu sektöre yapılan küçük yardımlar büyük değişikliklere yol açmaktadır.

Yoksul ülkelerde yapılacak toprak ve iklim analizleriyle en uygun tarım ürünleri ve hayvan çeşitleri tesbit edilerek yatırım yapmak, yoksulluğu önleyecek en önemli etkendir.

Belçika IHH olarak, son yıllarda kısıtlı imkanlarımızla tarım ve hayvancılık projeleri gerçekleştirmekteyiz. Bu meyanda tohum yardımları, bahçecilik faaliyetleri, meyve fidanları ve damızlık keçi yardımlarıyla yoksulların kalkınmasına yardımcı olmaktayız.