Gezondheid Projecten

De inkomensniveau van een persoon is één van de factoren die een grote invloed heeft op zijn gezondheidstoestand. Daarom worstelen mensen in arme landen met honger en armoede en hebben ze te maken met gezondheidsproblemen. Vanuit dit oogpunt hebben de armen het recht op toegang tot meer gezondheidszorg.

Het is onvermijdelijk dat een persoon die niet kan beschikken over gezonde voeding vanwege economische problemen en die niet in een gezonde behuizing kan leven en geen schone omgeving kan vinden, met gezondheidsproblemen meemaakt. Dat is de reden waarom in deze wereld jaarlijks tien miljoen kinderen jonger dan vijf jaar sterven als gevolg van ziekten die kunnen worden behandeld. Gezondheid maakt deel uit de primaire behoefte.

Financiële problemen en slechte levensomstandigheden veroorzaken bji arme mensen chronische ziekten. Gezondheidszorgprojecten zijn ongetwijfeld de beste hulp om de pijn van de armen te verlichten.

IHH belgië voert verschillende projecten uit in gezondheidszorgprojecten in veel arme landen, zoals medische onderzoeken, medicatiehulp, cataractchirurgie, orale en tandheelkundige zorg. Met deze prachtige projecten proberen we de armen te steunen met medicatie om hun pijn te verzachten.