Visie & Missie

Visie

 1. Na oorlogen en natuurrampen, het terugkeren naar het normale leven voorzien en ervoor zorgen dat een stabiele leven nastreeft, zowel op sociaal en als individueel vlak.
 2. Een gemeenschappelijk bewustzijn van samenwerking creëren door medewerkingen tussen landen en stichtingen te bieden.
 3. Hulporganisaties versterken voor een betere dienst te bieden onder betere omstandigeden.
 4. Hulp aanbieden bij noodgevallen op de snelste en meest efficiënte manier.
 5. Permanente oplossingen ontwikkelen met permanente projecten.
 6. Noodhulp verlenen aan de vereiste gebieden.
 7. Ondersteunen bij het strijden tegen armoede en sociale rechtvaardigheid oprichten.

Misssie

 1. Op een eerlijke manier over de hele wereld hulp aanbieden.
 2. Een naam van een hoop te zijn bij onbereikbare gebieden waar niemand kan toegaan wegens omstandigheden.
 3. Ouderen, vrouwen, kinderen en gewonden hulp verlenen bij vluchtelingenkampen met het geven van noodzalijke benodigheden o.a voedsel, tent en medicijn.
 4. Onze missie is te zorgen voor het behoud van onveranderlijke waarden in de wereld die een historische missie op zich neemt.
 5. Onze stichting werkt in overeenstemming met de hierboven beschreven doelstellingen en methoden; IHH werkt onafhankelijk zonder verbonden te zijn met stichtingen of organisaties.