Onderwijs Projecten

In werkelijkheid te kort aan onderwijs is de belangrijkste reden voor honger, armoede en oneerlijke inkomensverdeling van de wereld. Hoewel er veel ondergrondse en oppervlakte-rijkdommen zijn van veel arme landen, leven ze op de grens van armoede en honger.

Samenlevingen met een laag opleidingsniveau hebben geen nieuwe ideeën en projecten om de productiviteit en productie te verhogen. In dit opzicht is het grootste investeringsidee dat in arme landen moet worden gemaakt, het realiseren van een educatieve beweging. Allereerst, met schoolonderwijs veralgemenen en kans bieden aan mensen die niet de mogelijkheid hebben om te leren lezen en schrijven. Kortom, elk project uitvoeren dat het opleidingsniveau zal verhogen. Hoewel we het nog niet het gewenste onderwijs- en ontwikkelingsniveau hebben bereikt, zijn onze onderwijsprojecten veelbelovend gezien voor de toekomst.

Als IHH België hebben we een belangrije taak overgenomen, daarom streven we hard in deze projecten.

Het bieden van duurzame sociale, economische en politieke ontwikkeling door middel van projecten in de onderwijssector is een van de hoofddoelstellingen van IHH in België. Dergelijke projecten, die in deze context worden uitgevoerd zijn van groot belang. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verandering in de arme landen. Educatieve infrastructuren worden door middel van nieuwe sholen of renovatie van oude scholen opgezet om de continuïteit van formele onderwijsactiviteiten te waarborgen.

We beschouwen onderwijshulpmiddelen als de grootste investering in de toekomst van de mensheid en we doen ons werk met dit bewustzijn.