Word Vrijwilliger

WIE IS EEN AHI-IHH VRIJWILLIGER:

 1. Aan vrijwilligerswerk zijn geen bekostiging verbonden.
 2. Om de activiteiten en het hulpnetwerk van AHİ-IHH uit te breiden
 3.  Informatievoorziening naar bredere kringen over de uitgevoerde activiteiten.
 4.  Mensen aanmoedigen om hun donaties met AHI-IHH te sturen door alle segmenten van de samenleving te bereiken, zonder onderscheid te maken tussen gemeenschappen en rassen.
 5.  De nieuwe vrijwilligers uit elke gemeenschap en elke groep, en diegenen te vinden en aan te bevelen die met ons willen werken. Dus, het uitbreiden van ons veld van het promoten van activiteiten van vrijwilligers, het invullen van het AHİ-İHH-aanvraagformulier voor vrijwilligers en het naar ons sturen. Zoeken naar betrouwbare mensen die geliefd zijn, van wie u denkt dat ze zullen bijdragen aan ons werk.
 6. Om mensen aan te moedigen om het goede voor donaties door van tijd tot tijd campagnes te organiseren in uw regio.
 7. AHİ-IHH-vrijwilligers moeten medelevend en deugdzaam zijn en iedereen om hen heen leiden om barmhartig en deugdzaam te zijn.
 8. AHİ-IHH vrijwilliger = iemand die strijdt in liefdadigheid en goedheid

 

WAT KUN JE DOEN ALS ACTIEVE VRIJWILLIGER?

 1. Binnen de campagnes van AHİ-IHH kunnen we nieuwe projecten ontwikkelen en permanente oplossingen zoeken om de onderdrukte mensen van de wereld te bereiken. Je kunt AHİ-IHH promoten: zorg voor weeskinderen; waterput project; staaroperatie; bijdragen aan het onderwijs; gezondheidszorg.
 2. U kunt samen met het hoofdkantoor conferenties, programma’s en soortgelijke evenementen organiseren of voorbereiden op de deelname van het AHİ-IHH-bestuurders
 3. Overschrijvingsformulieren te bedelen aan plaatsen zoals kantoren, winkels, de lokale bevolking, cafés, restaurants.
 4. De eerste week van elke maand vanuit het hoofdkantoor worden geïnformeerd over het werk van de afgelopen maand.
 5. Om te overleggen over behoeften en projecten, om nieuwe informatie te ontvangen en om de nieuwste updates aan het publiek over te brengen.
 6. AHİ-IHH vrijwilligers doen vaststellingen van de plaatsen waar we de hulp spaarpotten (winkel, kantoor, winkel) kunnen plaatsen.
 7. U kunt helpen met projecten die vertaald moeten worden.
 8. U kunt helpen bij het verspreiden van onze campagneposters.
 9. Als u een website heeft, kunt u de link naar onze site delen en onze site promoten
 10. Voor het promoten van de activiteiten van onze instelling kunt u, posters, brochures, cd’s bij ons verkrijgen