Winterhulp gaat door in Afghanistan Als IHH België hebben we voedsel uitgedeeld in de regio Faryab in het noorden van Afghanistan.

Afghanistan, waar de armoede hoog is, heeft al jaren hulp van buitenaf nodig. Het is bekend dat meer dan de helft van het land te kampen heeft met voedseltekorten. Met de winter werd het leven in Afghanistan moeilijker.

De voedseldistributiefunctionaris die namens IHH België in de regio werkte, drukte zijn gevoelens als volgt uit: “We zijn in de regio Faryab in het noorden van Afghanistan. Hier geven we voedselhulp aan families van slachtoffers en leerlingen in internaten. Deze mensen zijn bij elkaar gebracht nadat was vastgesteld dat ze echt in nood waren uit 4 districten in de noordelijke regio. Arme en weeskinderen krijgen ook onderwijs in internaten. Afghanistan maakt moeilijke tijden door. Honger en armoede zijn de grootste problemen van mensen. We danken oprecht de schenkers en managers van IHH België die ons in zo’n periode niet in de steek hebben gelaten.”

Als IHH België blijven we mensen in nood bereiken en regio’s die het moeilijk hebben onder moeilijke omstandigheden in verschillende delen van de wereld. We willen alle donateurs bedanken die onze liefdadigheidsacties hebben gesteund.

Deel dit nieuws!